Yngve Svendsen,  Domstolens organisering, uavhengighet og struktur
skal utredes, kronikk i Rett24.no

 

Artikkel i Aftenposten av kommisjonsmedlem Ragna Aarli om organiseringen og effektivisering av de norske domstolene.