Domstolkommisjonen delutredning NOU 2019:17 Domstolstruktur

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet, Temarapport 2018