Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet, Temarapport 2018

 

Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, Slik skal særdomstolsutvalget følges opp, pressemelding

 

Yngve Svendsen,  Domstolens organisering, uavhengighet og struktur
skal utredes, kronikk i Rett24.no

 

Artikkel i Aftenposten av kommisjonsmedlem Ragna Aarli om organiseringen og effektivisering av de norske domstolene.