Jordskiftelagdommer Magne Reiten, Oppgaver inn i og ut av jordskifteretten (2019)

Jordskifterettsleder ph.d. Øystein Jakob Bjerva, Jordskifterettens saksbehandlingsregler – forslag til forenkling og økt fokus på effektivitet (2019)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Domstolkommisjonen delutredning NOU 2019:17 Domstolstruktur

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet, Temarapport 2018