Medlemmer av Domstolkommisjonen

 

Sorenskriver Yngve Svendsen, Oslo tingrett (leder)

Høyesterettsdommer Inger-Cecilie Østensen Berglund, Oslo

Lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Tromsø

Jordskifterettsleder Vidar Otterstad, Førde

Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke, Trondheim

Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, Drammen

Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger

Professor Ragna Aarli, Bergen

Førsteamanuensis Jostein Rosfjord Askim, Oslo

Forskningssjef Erling Røed Larsen, Oslo

Samfunnsøkonom Steinar Juel, Sandvika

Professor Arne Krokan, Nittedal

Administrerende direktør Inger-Marie Sperre, Ålesund

Tidligere stortingsrepresentant Carl-Ivar Hagen, Oslo

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger

Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset, Sunnmøre tingrett (tiltrådte 03.10.2018)

Sekretariat

Sekretariatet holder til i Oslo tingrett.
Vennligst kontakt sekretariatsleder Terese Smith Ulseth ved spørsmål.

Terese Smith Ulseth, Sekretariatsleder
Terese.Ulseth(krøllalfa).jd.dep.no

Martin Eiebakke, Utvalgssekretær

Eirik Handegård Dyrstad, Utvalgssekretær

Kristina Vågen Fiskum, Utvalgssekretær